نوشته‌ها

شرح فرآیند بررسی شکایت

در این جلسه میخواهیم فرآیند «بررسی شکایت» به عنوان یکی از فرآیندهای پرکاربرد اجرا شده در سازمان ها را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی این فرآیند بپردازیم. ادامه مطلب