نوشته‌ها

داستان موفقیت بیمه ما

با درایت مدیریت عامل شرکت “بیمه ما”سفارش “فرایند اخذ مجوز اصلاح بیمه نامه” به شرکت فراگستر ارائه شد و فرایند با تمامی جزئیات مورد نظر ساخته شد و تحویل گردید. ادامه مطلب