نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

درخشش شرکت فراگستر در اولین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر به عنوان واحد فنی ـ مهندسی برتر جوان در اولین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان برگزیده شد. ادامه مطلب