نوشته‌ها

شرح فرآیند درخواست وام

در این جلسه میخواهیم فرآیند «درخواست وام» به عنوان یکی از فرآیندهای پرکاربرد اجرا شده در سازمان ها را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی این فرآیند بپردازیم. ادامه مطلب