نوشته‌ها

مدیریت فرایند کسب و کار، ابزاری فراتر از رسیدن به ظرفیت اشباع

بسیاری از افراد مدیریت فرایند کسب و کار را تنها یک ابزار برای رسیدن به حداکثر بازدهی در شرکت خود می‌دانند، ولی حقیقت امر این است که این سیستم‌ها مزایایی به‌مراتب بالاتراز این دارند. ادامه مطلب