نوشته‌ها

نسخه جدید نرم افزار اتوماسیون اداری با قابلیت جستجوی هوشمند

نسخه جدید نرم افزار اتوماسیون اداری با قابلیت جستجوی هوشمند

قابلیت جستجو در نرم افزار مکاتبات و اتوماسیون اداری از مهمترین مولفه های کارآمدی است. جستجوی هوشمند در متون ثبت شده میتواند تا حد بسزایی کاربر را در یافتن اسناد کمک نماید. این سیستم جستجو میتواند در متن نامه ها، متن فایل های پیوست به نامه، یادداشت ها، یادآوری ها و ظایف جستجو خود را به انجام برساند.یکی از مهمترین ویژگی های این سیستم جستجو، کاوش در متن فایل های پیوست به نامه میباشد. ادامه مطلب