نوشته‌ها

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۸)

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۸)

در جلسه قبل با نحوه تحلیل و آنالیز فرآیندها در سطح یک آشنا شدید، اکنون وقت آن است که آنها را در این سطح مدلسازی کنید. با ما همراه باشید.

سطح ۱ و BPMN2.0

 ارزیابی ما از نمادهایی که  BPMN 2.0 برای مدلسازی ارائه میدهد این است که تنها برای مدلسازی با جزئیات مناسب هستند و از این رو در سطح  ۱ کارایی مناسبی را ندارند. ارتباط انواع دیاگرام ها برای مدلسازی مانند دیاگرام مکالمه و هم آوایی با توجه به دیدی که الآن داریم کار سختی است. از یک طرف اینها برای نمایش دادن ارتباط بین مشارکت کنندگان فرایند در نظر گرفته شده اند که برای سطح ۱ کاملا مناسب هستند و از طرف دیگر آنها بر پایه نمادهای جدیدی قرار دارند که معانی آنها از خود آنها نشئت نمیگیرد. ادامه مطلب

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۷)

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۷)

در جلسات قبل درباره کاربرد زبان BPMN و نحوه استفاده از آن در سطح یک از چهارچوب کاموندا-BPMN آشنا شدید و به وسیله آن فرآیندهای خود را در این سطح مدل کردید. اکنون وقت آن است که فرآیندهای خود را دراین سطح مورد آنالیز و تحلیل قرار دهید که در طی این جلسه آن را به شما اموزش خواهیم داد.

ادامه مطلب

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۶)

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۶)

در این جلسه به ادامه مبحث کاربرد زبان BPMN در سطح اول از چهارچوب کاموندا میپردازیم.

مصنوعات شخصی سازی شده

شما  اجازه دارید تا نمادهای شخصی مجموعه BPMN خودتان را تا زمانیکه به عنوان مصنوعات به کار میروند اضافه نمایید. مصنوعات تنها اجازه دارند از طریق نشانه ها با اشیاء مربوط به جریان (مانند فعالیتها، دروازهها، رخدادها) متصل شوند، تا اینکه جریان فرایند را تحت تاثیر قرار ندهند. آنها به نمایش یادآوری ها و نکات در روند جریان کار کمک میکنند. ادامه مطلب

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۵)

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۵)

در این جلسه به ادامه مبحث کاربرد زبان BPMN در سطح اول از چهارچوب کاموندا میپردازیم.

رخدادها و دروازه های رخداد محور

در سطح ۱ به شما پیشنهاد میکنیم که از رخدادهای آغازین و پایانی جهت نشانه گذاری رخدادهای ابتدایی و انتهایی استفاده کنید. ضمن اینکه میتوانید از این نمادها نیز چشم پوشی نمایید.

 در این حالت مدل فرایند استخدام مانند شکل زیر خواهد بود. ادامه مطلب

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۳)

مدل های فرآیند استراتژیک (جلسه ۳)

در جلسه قبل در قالب مثالی کاربردی با سطح اول از چهارچوب کاموندا-BPMN آشنا شدید. در این جلسه قصد داریم نحوه استفاده از زبان BPMN را در این سطح آموزش دهیم.با ما همراه باشید. ادامه مطلب