نوشته‌ها

نسخه اتوماسیون اداری نسخه خرداد ۱۳۹۳ منتشر شد

نسخه اتوماسیون اداری نسخه خرداد ۱۳۹۳ منتشر شد

نسخه اتوماسیون اداری فراگستر نسخه خرداد ۱۳۹۳ منتشر شد. سیستم اتوماسیون اداری در سال ۴ نسخه منتشر میگردد که نسخه تابستان ۱۳۹۳ در زمان معین خود منتشر شد. این نسخه در ۲۹ فروردین به بخش خدمات پس از فروش تحویل شده است و در پورتال مشتریان فراگستر منتشر میگردد. این نسخه شامل بهبود هایی است که جزپیات آن را میتوانید در پورتال مشتریان مشاهده نمایید. ادامه مطلب