نوشته‌ها

اعطا سمت جدید به کاربران

فیلم آموزش اعطا سمت جدید به کاربران بدون سمت در اتوماسیون فراگستر

در این ویدیو خواهید دید که چگونه میتوان به کاربران وارد شده بدون سمت در  سمت جدید اعطا نمایید.

ادامه مطلب

قفل نمودن تاریخ هنگام ثبت نامه جدید

فیلم آموزش نحوه قفل نمودن تاریخ در هنگام ثبت نامه جدید در دبیرخانه

در این ویدیو خواهید دید که چگونه میتوان در هنگام ثبت نامه در دبیرخانه تاریخ نامه را قفل نمود

ادامه مطلب

فعال سازی پوشه های هوشمند

فیلم آموزش نحوه فعال سازی پوشه های هوشمند در کارتابل اتوماسیون

در این ویدیو خواهید دید که چگونه میتوان پوشه های هوشمند زیر کارتابل را فعال نمود.

ادامه مطلب

نحوه Sync کاربران LDAP در سیستم اتوماسیون اداری فراگستر

فیلم آموزش نحوه Sync کاربران LDAP در سیستم اتوماسیون اداری فراگستر

در این ویدیو خواهید دید که چگونه میتوان اطلاعات کاربران اکتیو دایرکتوری را در اتوماسیون اداری فراگستر فراخوانی نمود

ادامه مطلب

قرار دادن تصویر لوگوی سازمان

فیلم آموزش نحوه قرار دادن تصویر لوگوی سازمان بر روی صفحه ورود

در این ویدیو خواهید دید که چگونه میتوان تصویر لوگوی سازمان خودمان را بروی صفحه ورود و صفحه میز کار اتوماسیون اداری فراگستر قرار داد.

ادامه مطلب