نوشته‌ها

دانلود BPMN به طور خلاصه

دانلود BPMN به طور خلاصه

در ابتدا اجازه دهید بررسی کنیم “BPMN چیست”:

BPMN تنها زبان مدل سازی فرآیند های کسب و کار (سازمانی) میباشد. مدل های فرآیند در واقع همان فرآیند های سازمانی هستند که در قالب آیین نامه ها و روش های اجرایی جریان کار سازمان را هدایت مینمایند. ادامه مطلب