نوشته‌ها

Business Process Management System

معیارهای انتخاب و خرید نرم افزار BPMS (مدیریت فرآیند کسب و کار)

نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) نرم افزاری تحول آفرین در تولید نرم افزار و مدیریت اطلاعات است. به لطف این نرم افزار قدرتمند و با استفاده از زبان گرافیکی ساده میتوان ایده های نرم افزاری سازمان را در مدت کوتاهی عملی کرد. ادامه مطلب …

ویژگی های برتر اتوماسیون ادرای فراگستر

با ویژگی های برتر اتوماسیون اداری فراگستر بیشتر آشنا شویم

با مشاهده شدت نیاز ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف به Paperless کردن مکاتبات جهت تسریع و تسهیل روابط بین سازمانی و همچنین شفافیت و بهبود جریان گردش اطلاعات در بین کارکنان و مدیران و درنهایت تکریم ارباب‌رجوع، سیستم اتوماسیون اداری فراگستر با توجه به نیاز بومی و فرهنگ جاری بر ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف ایرانی طراحی شده که به برخی از این قابلیت‌ها به‌اختصار می پردازیم. ادامه مطلب …