نوشته‌ها

BPMS فراگستر از چه گزارش­‌سازهایی پشتیبانی می­کند؟

همانطور که میدانید نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار فراگستر (BPMS) یک ابزار به معنای واقعی برای طراحی، اجرا، پایش،کنترل و بهبود فرایندهای سازمان میباشد. این نرم‌افزار حاکمیتی را درسازمان برای افزایش چابکی و کارایی فراهم میاورد و به سازمان اجازه میدهد بتواند عملیات سازمان را با اهداف راهبردی، هم راستا نماید.

در این راستا، یکی از بخشهای مهم و کاربردی نرم افزار BPMS، سیستم گزارش ساز آن است که استفاده از آن کمک شایانی به مدیران و کاربران سازمان میکند تا بتوانند گزارشهای اختصاصی حاصل از عملیات و فعالیتهای مختلف گردشهای کاری را بگونه ای سریع، هوشمند و منسجم با اشکال مختلف و مورد دلخواه و با محدودیتهای خاص طراحی و سپس تحلیل نمایند و از نتایج آن برای تصمیم گیری و بهبود فرآیندهای موجود استفاده نمایند.

ادامه مطلب