نوشته‌ها

شاخص یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی

شاخص یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی

شاخص یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی یا Information Systems Integration Index یک شاخص یا امتیاز برای اندازه‌گیری میزان در دسترس بودن اطلاعات تولید شده توسط یکی از اجزای اطلاعاتی توسط سایر اجزا می‌باشد. ادامه مطلب …