نوشته‌ها

سامانه‌های هوشمند BI

۷ دلیل برای روی آوردن به سامانه‌های هوشمند – BI

منظور از هوشمندی کسب و کار دقیقاً چیست؟

آنچه که در اصطلاح هوشمندی کسب و کار یا BI نامیده می‌شود، نامی تجاری است برای یک مفهوم فنی که عموماً داده‌کاوی یا Data Mining می‌نامند. بعبارت دیگر این دو اصطلاح دو روی یک سکه‌اند.اولی بر کاربرد تجاری آن تاکید دارد درحالیکه دومی به ماهیت فنی آن اشاره می‌کند. ادامه مطلب

BPM و سیستمهای هوشمند تجاری

نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار(BPM) چگونه بر پروژه‌های هوشمند سازمانی تاثیر می‌گذارد؟ آیا این نوع اثرگذاری در حد حرف باقی می‌ماند یا تاثیرات قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده می‌شود؟ ادامه مطلب