نوشته‌ها

آشنایی با BPM کاربر محور فراگستر

آشنایی با BPM کاربر محور فراگستر

شما باید در جریان فعالیت‌های سازمان خود قرار بگیرید و آنها را تحت کنترل درآورید، اما زمان طولانی اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری در سازمان‌تان، شما را دلزده و نا امید میکند. ببینید فراگستر با BPM کاربر محور خود، چگونه میتواند در این زمینه بشما کمک کند:

ادامه مطلب