نوشته‌ها

استانداردهای EPC و BPMN2

معرفی اجمالی استانداردهای EPC و BPMN2

در این ویدیو به معرفی کلی استاندارهای EPC و BPMN2 جهت آشنایی بیشتر مشتریان و انتخاب صحیح شما پرداخته ایم.

ادامه مطلب

اهمیت مدلسازی فرایندها

اهمیت مدلسازی فرآیندها – ۱

مدلسازی فرآیندها اولین گام در راهبرد BPM میباشد. فرآیندها از دارایی‌ها و اموال سازمان نیز اهمیت بیشتری دارند. BPMN دارای اَشکالی است که مدل فرآیندهای سازمان را ترسیم مینماید. ادامه مطلب