نوشته‌ها

BPMSفراگستر در مطبوعات اینترنتی

BPMS فراگستر در مطبوعات اینترنتی

در دنیای امروزی به موازات رشد روزافزون سازمانها و فناوریهای حوزه IT، همه سازمانها اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی درصدد هستند تا با افزایش بهره وری خود، گامی هرچند کوچک در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند. در این راستا فراگستر نیز با ارائه سلسله مقالاتی با موضوع تاثیر BPMS بر افزایش بهره وری سعی در ترویج فرهنگ و استفاده از نرم افزارهای مدیریت فرایند کسب و کار را دارد. ادامه مطلب