نوشته‌ها

دولت الکترونیک

یکپارچگی سیتاد با نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

در راستای سرعت، سهولت و دقت در تعاملات و تبادلات فراسازمانی، سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت با نام اختصاری سپاد بر روی شبکه اختصاصی دولت راه اندازی گردید. هدف از ایجاد این سامانه ارتباط دو سویه و پیگیری برخط مکاتبات به ویژه پی نوشته های ریاست جمهوری در کلیه وزارتخانه ها، سازمانهای و استانداری ها در سراسر کشور می باشد. ادامه مطلب