نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

دریافت جایزه پرستیژ و شرکتهای پیشروی کشور اسپانیا

Editorial Office که گروهی انتشاراتی است در سال ۱۹۵۰ بنیان نهاده شده است ومقالات اقتصادی و کتابهای حرفه ای و مجلات تخصصی را باپوشش دهی در هر ۵ قاره منتشر مینماید. ادامه مطلب