نوشته‌ها

هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش در فرهنگ لغت به معنای زیرکی ، آگاهی و شعور و فهم و فراست است.

ارزیابی و اندازه گیری هوش کار ساده ای نیست چون انواع بسیار متفاوتی دارد. اغلب درکی که جامعه از هوش دارد همان هوشی است که شاخص های آن موفقیت در دروس مدرسه و قبولی در آزمون های مختلف است که به آن هوش تحصیلی می گویند. در سال ۱۹۸۳ دکتر هاروارد گاردنر استاد دانشگاه هاروارد مفهوم جامع تری از هوش ارائه داد و آن را چند- هوشی نامید. طبق این نظریه دسته بندی اولیه شامل ۸ دسته بندی بود که هر کدام برای خود تعریفی دارد اما موردی که در باره آن در این مقاله صحبت خواهیم کرد هوش هیجانی می باشد. ادامه مطلب