نوشته‌ها

ESB چیست

ESB چیست؟

ESB برگرفته شده از واژه‌های Enterprise Service Bus و بمعنای ابزاری برای یکپارچه کردن انواع برنامه‌های کاربردی که توسط چندین شرکت تهیه شده است، می‌باشد. بعبارت دیگر ESB بستر مناسبی برای یکپارچگی کل نرم‌افزارهای سازمان فراهم می‌آورد؛بطوریکه امروزه در سطح دنیا، بسیاری از شرکتهای قدرتمند و مشهور در زمینه ESB فعالیت دارند. ادامه مطلب