نوشته‌ها

اینترنت اشیاء و BPMS

اینترنت اشیاء و BPMS

اینترنت اشیاء و BPMS

اینترنت اشیاء [۱]، مفهوم و فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) امکان ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی اعم از اینترنت و یا اینترانت فراهم شده است. ادامه مطلب