نوشته‌ها

شرح فرآیند درخواست خرید

در این جلسه میخواهیم فرآیند «درخواست خرید » به عنوان یکی از فرآیندهای پرکاربرد اجرا شده در سازمان ها را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی این فرآیند بپردازیم.

ادامه مطلب