نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

حضور فراگستر در همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۷ در تهران برگزار شد. ادامه مطلب