تماس بگیرید
تماس با فراگستر42623 (021) داخلی 1
ما آماده‌ایم تا:
  • - شرایط کاری و نیازهای ویژه سازمان شما را بشنویم
  • - به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم‌افزار پاسخ ‌دهیم
  • - براساس تجربه موفق اجرای پروژه‌های اتوماسیون در صنعت و حوزه کاری شما، بهترین پیشنهادها برای افزایش بهره‌وری را ارائه دهیم
  • - با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم

آکادمی مدیریت فرآیندهای فراگستر

معرفی دوره آموزش آنلاین اتوماسیون اداری و مدیریت فرایند

2968 بازدید- 22 دی 1397

معرفی دوره جامع استقرار مدیریت فرایندهای آکادمی فراگستر

329 بازدید- 12 شهریور 1397

دوره آنلاین آموزش مدیریت فرآیندها

948 بازدید- 14 مرداد 1397

معرفی دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار در آکادمی فراگستر

775 بازدید- 29 بهمن 1396

دوره آموزشی مدلسازی با فرآیند BPMN2 -فراگستر

1761 بازدید- 8 بهمن 1396

نظر فراگیر آکادمی در دوره مدلسازی فرآیندها BPMN

176 بازدید- 7 بهمن 1396

مدیریت فرآیندهای کسب و کار چیست؟

1509 بازدید- 16 آذر 1396

بخشی از کارگاه آموزشی مدلسازی فرآیند با BPMN2

496 بازدید- 14 آبان 1396

دوره آموزشی آشنایی باسیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار

1669 بازدید- 5 شهریور 1396

دوره آموزشی تهیه نقشه راه بهبود فرآیند در سطح سازمان

1226 بازدید- 4 شهریور 1396

دوره آموزشی کنترل فرآیندهای کسب و کار

683 بازدید- 4 شهریور 1396

مشکلات مدیریت سازمانها به روش سنتی و قدیمی

854 بازدید- 16 مرداد 1396

دوره آموزشی مدلسازی با فرآیند BPMN2 -فراگستر

4454 بازدید- 16 مرداد 1396

کلاس های آنلاین تحقق مدیریت فرآینددر سازمان های ایرانی

426 بازدید- 14 مرداد 1396

کلاس های آنلاین و رایگان تاثیر داشبورد در مدیریت فرآیند

763 بازدید- 12 مرداد 1396

کلاس های آنلاین و رایگان استقرار فرآیندهای کسب و کار

726 بازدید- 12 مرداد 1396

دوره آموزشی اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار

437 بازدید- 12 مرداد 1396

ویدئوی کامل کلاس آنلاین استقرار فرآیندهای کسب و کار

909 بازدید- 2 مرداد 1396

ویدئوی کامل کلاس تحقق مدیریت فرآیند در سازمانهای ایرانی

801 بازدید- 2 مرداد 1396

ویدئوی کامل کلاس آنلاین اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار

633 بازدید- 1 مرداد 1396

Call Now Buttonمشاوره رایگان