فیلمهای نرم افزار اتوماسیون اداری

جلسه 3-گزینه های مختلف نوار منو بالای سیستم اتوماسیون

936 بازدید- 19 دی 1397

جلسه 10- ایجاد یک نامه جدید

1216 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 12-یادآوری و پیگیری و جست وجو برای یک نامه، تحلیل عملکرد و دفترچه تلفن

465 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 11-مثالی از نحوه ایجاد یک نامه صادره

761 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 9-گزینه‌های چاپ و چاپ ویژه و سایر گزینه‌های بالای صفحه نمایش نامه

627 بازدید- 17 دی 1397

جلسه7- ارجاع نامه و همین‌طور نحوه ارجاع سریع نامه‌ها

883 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 8- بایگانی و انواع آن

629 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 6-تب‌های نوار بالای صفحه نمایش نامه

580 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 5-با محیط نمایش نامه و انواع گزینه‌های موجود در این محیط

759 بازدید- 17 دی 1397

جلسه 4-کارتابل نامه‌ها و همچنین انواع نامه‌ها و علائم کنار آن‌ها

995 بازدید- 17 دی 1397

جلسه1-شروع کار با سیستم اتوماسیون و آشنایی با انواع ویجت‌های میز کار

2493 بازدید- 17 دی 1397

جلسه ۲ – ویجت‌های میزکار و نحوه ایجاد یادآوری

1172 بازدید- 17 دی 1397

دمو ببینید