تماس بگیرید
تماس با فراگستر42623 (021) داخلی 1
ما آماده‌ایم تا:
  • - شرایط کاری و نیازهای ویژه سازمان شما را بشنویم
  • - به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم‌افزار پاسخ ‌دهیم
  • - براساس تجربه موفق اجرای پروژه‌های اتوماسیون در صنعت و حوزه کاری شما، بهترین پیشنهادها برای افزایش بهره‌وری را ارائه دهیم
  • - با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم

آموزش پیاده سازی فرآیند با bizagi

آموزش نرم افزار Bizagi

9391 بازدید- 9 بهمن 1395

مروری بر سیستم بیزاجی

2493 بازدید- 24 آبان 1393

Transaction چیست؟

723 بازدید- 30 مرداد 1393

timer boundry event چیست؟

547 بازدید- 30 مرداد 1393

نحوه نمایش رخداد شروع از نوع زمان

643 بازدید- 29 مرداد 1393

Sequence and Messageflow چیست؟َ

470 بازدید- 29 مرداد 1393

نحوه نمایش یک رخداد میانی

388 بازدید- 29 مرداد 1393

None and Terminate Event چیست؟

470 بازدید- 29 مرداد 1393

فراخوانی سرویس های وب با استفاده از آبجکت

457 بازدید- 29 مرداد 1393

فراخوانی سرویس های وب با استفاده از پارامترهای پایه

390 بازدید- 29 مرداد 1393

نحوه پیکر بندی ایمیل سرور در BPMS

451 بازدید- 29 مرداد 1393

فراخوانی داده ها از پایگاه داده های دیگر

407 بازدید- 29 مرداد 1393

تصدیق پیکر بندی LDAP

339 بازدید- 29 مرداد 1393

همکاری افراد با استفاده از BPMS

885 بازدید- 29 مرداد 1393

جزئیات کار با فرآیند مدلسازی مشترک

460 بازدید- 29 مرداد 1393

رخداد تایمر چیست؟

894 بازدید- 29 مرداد 1393

pool و lane در BPMN چیست؟

941 بازدید- 29 مرداد 1393

دروازه های انحصاری به عنوان عناصر همگرایی و واگرایی

399 بازدید- 29 مرداد 1393

Multi sub process چیست؟

350 بازدید- 29 مرداد 1393

Complex gateway چیست؟

591 بازدید- 29 مرداد 1393

Call Now Buttonمشاوره رایگان