در این بخش از وب سایت ما برترین اخبار جهان را به صورت آنلاین در اختیار علاقه مندان و متخصصین در زمینه مدیریت فرایند و کسب و کار قرار میدهیم. شما لازم نیست وب سایت های متفاوتی را برای دستیابی به اخبار به روز دنیا چک کنید فقط همین صفحه برای اینکه شما یک متخصص به روز باشید کافی است.

ما گلچینی از بهترین اخبار دنیا را به زبان انگلیسی در این بخش از وب سایت فراهم کرده ایم. اخباری که بیشترین بازدید را داشته باشند یا به لحاظ محتوایی بسیار پر اهمیت باشند توسط فراگستر ترجمه و در بخش بلاگ منتشر خواهند شد.

از متخصصین تقاضا داریم در صورتیکه وب سایت های خوبی را در این زمینه میشناسند از طریق این فرم به ما معرفی کنند تا اخبار آنها نیز در این بخش به صورت به روز قرار گیرد.

برترین اخبار جهان در حوزه مدیریت فرآیند و کسب و کار
لطفا صبر کنید
BPM

Sigma6 and BPM

 Due to the intrinsic role that BPM plays as a methodology for …
BPM

How BPM adds value to every part of the application life cycle

BPM adds value to each stage of the application life…
Making Sense Out of Chaos: Network Security Policy Management

Making Sense Out of Chaos: Network Security Policy Management

If you’re a network security operations leader (as many of o…

Are You Over-servicing Your Customers?

A long time ago in a suburb far, far away, I owned a café. I…
Taraneon-founder-on-Who’s-Who-List

Taraneon founder on Who’s Who List

(A couple of weeks ago it was the certificate, now it’s official. I…
Why 100% Productivity Doesn’t Exist

Why 100% Productivity Doesn’t Exist

Many years ago, whilst at University, I studied a set of famous…
برترین اخبار جهان در حوزه مدیریت فرآیند و کسب و کار

Are You Afraid of the Business Process Monster?

Run! He’s coming to get us! He’s huge, terrifying! We don’t reall…
برترین اخبار جهان در حوزه مدیریت فرآیند و کسب و کار

Why Looking After Your Staff Means Looking After Your Customers

I worked for an IT Company that had an IT helpdesk that was beyond…
برترین اخبار جهان در حوزه مدیریت فرآیند و کسب و کار

Is BPM a Dirty Word?

It has become increasingly popular in recent times to bash BPM…