دانلود رایگان: کتاب Asia Pacific Business Process Management

 Asia Pacific

Asia Pacific BPM (Business Process Management): First Asia Pacific Conference, AP-BPM 2013, Beijing, China, August 29-30, 2013. Selected Papers

نمایی از برخی صفحات کتاب

آیا مایل به مشاهده بقیه کتب موجود در سایت هستید؟

مشاهده بقیه عناوین