دانلود ویدیو کارگاه و فایلهای ارائه سخنرانی

ارائه آخرین نسخه اتوماسیون اداری

در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر
شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

فقط از 8 اردیبهشت تا 31 خردادماه

خرید اتوماسیون اداری و فرایندهای

ثبت درخواست

تنها نرم‌افزار برگزیده در پنجمین همایش ملی

مدیران فناوری اطلاعات برتر (فاب)

نرم افزار اتوماسیون اداری و فرآیندهای

و یا فیلمهای دمو را ببینید

رایگان با سیستم کار کنید!شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

حامی همیشگی حقوق مصرف کنندگان

دریافت لوح و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

برای چهارمین سال متوالی از 93 تا 96

شرکت مهندسی پژوهشی فراگسترگزارش تصویری همایش
نسخه موبایل سازمانیشرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

آرامش دستیابی به مکاتبات و نامه ها در هر مکان و زمان

رونمایی از نسخه جدید موبایل

دانلود رایگان نسخه جدید فراگستر همراه

(نگارش سازمانی)