تبدیل گفتار به متن در اتوماسیون اداری

جدیدترین امکانات و قابلیت‌های نسخه 6

اتوماسیون اداری و فرآیندهای

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

نسخه جدید موبایل

جستجوی معنایی

نویزگیری تصاویر

چند سازمانی

ربات بله / تلگرام

تبدیل گفتار به متن

...اطلاعات بیشترآیکون قابلیت های اتوماسیون اداریآیکون قابلیت های اتوماسیون اداریآیکون قابلیت های اتوماسیون اداریآیکون قابلیت های اتوماسیون اداریآیکون قابلیت های اتوماسیون اداریآیکون قابلیت های اتوماسیون اداری
دانلود ویدیو کارگاه و فایلهای ارائه سخنرانی

ارائه آخرین نسخه اتوماسیون اداری

در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

تنها نرم‌افزار برگزیده در پنجمین همایش ملی

مدیران فناوری اطلاعات برتر (فاب)

نرم افزار اتوماسیون اداری و فرآیندهای

و یا فیلمهای دمو را ببینید

رایگان با سیستم کار کنید!شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

حامی همیشگی حقوق مصرف کنندگان

دریافت لوح و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

برای چهارمین سال متوالی از 93 تا 96

شرکت مهندسی پژوهشی فراگسترگزارش تصویری همایش
نسخه موبایل سازمانیشرکت مهندسی پژوهشی فراگستر

آرامش دستیابی به مکاتبات و نامه ها در هر مکان و زمان

رونمایی از نسخه جدید موبایل

دانلود رایگان نسخه جدید فراگستر همراه

(نگارش سازمانی)