نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای فراگستر

رویکردی نوگرایانه، مطمئن و انعطاف پذیر در مدیریت فرآیندهای سازمان شما

محصول برگزیده در پنجمین همایش ملی فناوری اطلاعات برتر(فاب)