دانلود رایگان: آموزش مدلسازی فرآیند با BPMN 2.0 در یک ساعت!

ترجمه و تالیف مهندس هادی شریفی

آموزش مدلسازی فرآیند با BPMN 2.0 در یک ساعتدر واقع BPMN 2.0 بسیار ساده تر از آنچه هست که شما فکر می کنید، تخصص همراه با زمان حاصل می شود اما شروع آن آسان تر است! کتابی که پیش رو دارید یکی از آخرین کتابهایی است که در زمینه BPMN 2.0 منتشر شده است. این کتاب تالیف آقای مهندس هادی شریفی است. دراین کتاب “آخرین راهنما” برای آشنا کردن شما با مسائل پایه ای و تجربه کردن مدل BPMN 2.0 ارائه شده است. جهت دانلود کتاب از فرم مقابل استفاده کنید.

نمایی از برخی صفحات کتاب

لطفا جهت دانلود کتاب ابتدا وارد سایت شوید

وارد شوید/ثبت نام کنید

اگر شما فقط از BPMN 2.0 شنیده اید، اما آنچه را که در آن است و آنچه را که انجام می دهد را مطمئن نیستید ویا نمی دانید، تنها و اولین نفر نیستید!

BPMN 2.0 = BPM + N

ما “آخرین راهنما” را برای کمک به شما و آشنا کردن شما با مسائل پایه ای و تجربه کردن مدل BPMN 2.0 پیشنهاد می دهیم. ما اطمینان داریم، شما این مدل را قدرتمند، سازگار و به طور قابل ملاحظه ای آسان در کار خود پیدا خواهید کرد.

آیا مایل به مشاهده بقیه کتب موجود در سایت هستید؟

مشاهده بقیه عناوین