دانلود رایگان: کتاب صحبت با تیم مدیریتی رده بالای شرکت در رابطه با BPM

ترجمه و تالیف مهندس هادی شریفی

کتاب آموزش BPMاهدافی که در برنامه مدیران ارشد شرکت قرار دارد را در نظر گرفته و تصمیم بگیرید که ارزش افزوده حاصل از پیاده سازی BPM ، به چه صورت شرکت شما را در راه رسیدن به اهداف استراتژیکی که در سر دارد یاری می رساند.

در این کتاب، با نگاه به موارد زیر، در رابطه با ارزش و برتری‌های استراتژیک BPM صحبت خواهیم کرد.

  • کیفیت خدمات و رضایت مشتری
  • برتری عملیاتی و بهره‌وری
  • چابکی کسب‌وکار
  • ایجاد انگیزه و حس همکاری در کارکنان
  • مدیریت ریسک

نمایی از برخی صفحات کتاب آموزش BPM