نقش بکارگیری نرم افزار BPMS در بهبود عملکرد سازمانها

صحبت با تیم مدیریتی رده بالای شرکت در رابطه با BPM این کتاب به شما کمک میکند بفهمید سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار )BPMS(1درباره چیست؟
به این دلیل این کتاب را نوشتیم که BPMSهم بسیار مفید و قدرتمند است و هم امروزه نیاز آن در تمامی
دستگاههای تولیدی، صنعتی، پژوهشی، خدماتی و … کاملا محسوس شده است.

نمایی از برخی صفحات کتاب

لطفا جهت دانلود کتاب ابتدا وارد سایت شوید

وارد شوید/ثبت نام کنید

آیا مایل به مشاهده بقیه کتب موجود در سایت هستید؟

مشاهده بقیه عناوین