دانلود رایگان:کتاب آموزش BPMS با نرم افزار Bizagi

کتاب آموزش BPMS با نرم افزار Bizagiنرم‌افزار Bizagi یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای حوزه BPMS می‌باشد که علاوه بر سادگی، دارای قابلیت‌های ویژه‌ای می‌باشد.

شرکت ها و سازمان های زیادی در کشورمان از نسخه های بومی شده نرم‌افزار بیزاجی به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنند و نه تنها برای آنها مشکلی ایجاد نشده، بلکه به نتایج خوبی در سازمان خود نیز رسیده اند.

همچنین یکی از دلایل مهم یادگیری نرم‌افزار بیزاجی توسط تحلیلگران و مدلسازان فرآیند و برنامه نویسان، سادگی کار با این نرم‌افزار است. با توجه به اینکه تقریباً همه سیستم های BPMS از یک منطق مشترک تبعیت میکنند، بهتر است شروع یادگیری با یک نرم افزار ساده و کاربر پسند باشد. بنابراین چه نرم افزاری در این زمینه بهتر از Bizagi می‌باشد!

همه این دلایل ما را بر آن داشت تا کتاب” آموزش BPMS با نرم افزار Bizagi “را تهیه و در اختیار کاربران قرار دهیم.
.

فهرست مطالب کتاب را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

فصل اول: کلیات سیستم BPMS
فصل دوم: آشنایی با BPMN
فصل سوم: آموزش ساخت مدل فرآیندی در نرم افزار BPMS
فصل چهارم: آموزش مدل داده
فصل پنجم: آموزش ساخت فرم‌ها
فصل ششم: آموزش قوانین کسب‌وکار
فصل هفتم: آموزش ایفاکنندگان
فصل هشتم: آموزش اجرا
فصل نهم: بررسی تفصیلی TASK ها، EVENTها و GATEWAY ها
فصل دهم: امکانات پیشرفته در مدل داده
فصل یازدهم: امکانات پیشرفته بر روی فرم‌ها
فصل دوازدهم: امکانات پیشرفته در بخش تعریف قوانین
فصل سیزدهم: مباحث پیشرفته در نوشتن شرط‌ها و EXPRESSIONها
فصل چهاردهم: امکانات پیشرفته در بخش تعریف کاربران
فصل پانزدهم: همکاری فرآیندهاPROCESS COLLABORATION
فصل شانزدهم: آشنایی با انواع زیرفرآیندها و استفاده از آن
فصل هفدهم: اقدامات پیشرفته بر روی فرآیندها
فصل هجدهم: بررسی امکانات بخش پیشرفته
فصل نوزدهم: کارتابل جدید
فصل بیستم: گزارش‌ساز