امکانات اصلی مانیتورینگ

ابزار پایش اتوماسیون فراگستر، با اطلاع رسانی بلادرنگ به شما اجازه می دهد به سرعت در جریان وضعیت پارامترها و رویدادهای حیاتی بخش‌های مختلف سیستم قرار گرفته و واکنش مناسب نشان دهید. این پارامترها براساس نیاز و سلیقه شما در قالب داشبوردهایی جامع و کارآمد، در اختیار شما قرار داده شده است. نکته مهم این است که این داشبورد را با استفاده از امکانات سیستم هوش تجاری فراگستر می توانید توسعه دهید و یا داشبوردهای اختصاصی دیگری بسازید.

زیرسیستم‌های اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)