آماده سازی زیرساخت و نصب نرم‌افزار

مهمترین خدماتی که در این مرحله ارائه می‌شود:

مشاوره‌ در حوزه تامین زیرساخت

بمنظور نصب نرم‎افزار اتوماسیون اداری و فرآیندها لازم است بستر شبکه‌ای مناسب در قلمرو طرح پروژه مورد نظر مشتری مهیا باشد تا فراگستر بتواند نرم‎افزار اتوماسیون اداری و فرایندها را برروی این بستر نصب نماید.

نصب نرم افزار

پس از آماده‎سازی زیرساخت توسط مشتری، نرم افزار اتوماسیون اداری و کلیه‌ی نرم‌افزارهای جانبی مورد نیاز، توسط کارشناسان فراگستر بر روی سرور سازمان نصب، آزمایش و تحویل می‌گردد.

تبدیل اطلاعات (Convert)

در صورت نیاز به تبدیل اطلاعات از نرم‎افزار قبلی به نرم‌افزار جدید در حوزه مکاتبات و نامه‌ها، پس از بررسی کارشناسان فنی فراگستر و شفاف‌سازی آن در قرارداد، اطلاعات قبلی به پایگاه داده جدید منتقل می‌شود.