نرم افزار تابلو اعلانات

اتوماسیون کسب وکار فراگستر

نرم افزار تابلو اعلانات به عنوان زیرسیستم اتوماسیون کسب وکار فراگستر انجام فرایند اطلاع رسانی را بصورت ۲۴ ساعته برای سازمان‌های بهره بردار فراهم می‌سازد.
انتشار اخبار، تصاویر و بنرها، فراخوان‌ها، اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایده‌ها و همچنین نظرسنجی‌ها، با وجود امکان مدیریت زمان و مخاطبین برای هر کدام و همچنین امکان پیگیری لحظه ای تعاملات، بر روی مشارکت کارکنان و ذینفعان بیرونی سازمان به شدت تاثیرگذار خواهد بود.
با امکان تعریف و مدیریت تابلوهای مختلف در نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون کسب و کار فراگستر، شما می‌توانید با مدیریتی متمرکز به بهترین شکل اخبار و اعلانات سازمانی را در بستر پر استفاده ترین نرم‌افزار سازمانی با ذینفعان خود به اشتراک بگذارید و بازخوردهای ایشان را دریافت نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)