امکانات اصلی دولت الکترونیک

دولت الکترونیک بعنوان بستر و فرایند مدیریت بدون کاغذ در دولت بوده و در آن بسیاری از ارتباطات بین ادارات باهم و همچنین با مردم از طریق کانال‌های چندرسانه‌ای صورت می‌گیرد. همچنین دولت الکترونیکی باعث می‌گردد که تمامی شهروندان، شرکتهای تجاری، سازمانهای دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایتها درشبکه و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.
از آنجایی که اجرای فرایند اتوماسیون اداری در هر سازمان منحصر به آن سازمان می‌باشد و چنانچه هر سازمان بخواهد در زنجیره دولت الکترونیک قرار بگیرد باید ابتدا فرایندهای درون آن سازمان مکانیزه شود میتوان گفت که پیاده‌سازی فرایند اتوماسیون اداری در هر سازمان یا دستگاه دولتی گامی است به سوی تحقق دولت الکترونیک.

اتوماسیون تحت وب فراگستر

پیشخوان ارباب رجوع

شناسه شمس

شناسه‌ای یکتا جهت مکاتبات بین سازمانی

سامانه رصد

اتصال به سامانه پیگیری و استعلام دولت

درخواست جلسه ای برای توضیحات بیشتر دارم

بعد از تکمیل این فرم برای هماهنگی جلسه با شما تماس میگیریم

و یا با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۴۲۶۲۳

و یا عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۵۷۳۴۲۲۳۳۴۴ پیامک کنید.

قابلیتها و زیرسیستم‌های اتوماسیون اداری فراگستر

قابلیت‌های نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر را با افزودن زیرسیستم‌های کسب وکار ها را گسترش دهید

اتوماسیون فراگستر

اتوماسیون پایه

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

5/5 - (1 امتیاز)
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)