دسترسی سریع به لینکهای مهم و پرکاربرد در سایت فراگستر

مشتریان فراگستر

مشتریان فراگستر

پیشنیازهای سخت افزاری سرور

پیش‌نیاز سخت‌افزاری سرور و کلاینت

راهکار ابری فراگستر

فراگستر بربستر ابر

خدمات پس از فروش فراگستر

گام‌های اجرائی شدن نرم افزار

فیلم های اموزشی فراگستر

فیلمهای آموزشی و دمو

قابلیتهای خاص اتوماسیون فراگستر

قابلیتهای منحصربفرد فراگستر

جستجوی معنایی فراگستر

موتور جستجوی بهجو

فراگستر پلاس

وب اپلیکیشن اتوماسیون فراگستر

داستان موفقیت مشتریان

داستان موفقیت مشتریان

چک لیست ارزیابی اتوماسیون اداری

شاخصهای ارزیابی اتوماسیون

مدیریت فرایندهای فراگستر

فرم‎‌ساز و مدیریت فرایندها

لوگو فراگستر
۲۰۰۰ +

مشتری در سراسر کشور

+۴۵۰,۰۰۰

ورود روزانه کاربر به اتوماسیون

+ ۱۵۰۰

فرآیند اجرایی BPMS

گواهینامه تاییدیه
امنیت نرم‌افزار (افتا)

گواهینامه تاییدیه
محصول دانش بنیان

تندیس طلایی حمایت از
حقوق مصرف‌کنندگان

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)