مقدمه

دراین راستا فراگستر امکانات زیرساختی مناسب را برای بخش خدمات پس‌ازفروش محصولات، فراهم نموده است تا باکمترین سربار برای مشتری خدمات درکوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت دریافت گردد. ازدیگر ویژگی‌های این روش برخورداری ازتیم فنی مستقر درمحل شرکت می‌باشد که می‌توانند به بهبود کیفیت خدمات کمک نمایند.

خدمات نصب نرم‌افزار برای شرکت‌های خارج ازکشور وشهرستان‌ها نیز می‌تواند ازاین طریق توسط متخصصین نصب انجام پذیرد.