معرفی زیر سیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی در اتوماسیون اداری فراگستر

اسناد و مدارک موجود در یک سازمان یا ارگان دولتی و  مکاتبات اداری آن، اغلب حاوی دستورالعمل و اطلاعاتی است که بعضاً نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و طرح‌ها، رویه‌های کاری، وضعیت نیروها و امکانات سازمانی را منعکس می‌سازند، و افشای عمومی آنها می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی را برای سازمانها و ارگانها در پی داشته باشد.

از طرفی دیگر چون امنیت و تعیین سطح دسترسی افراد بر حسب سمت سازمانی به مکاتبات دارای طبقه‌بندی، در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی یا خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برآن شدیم تا به جهت پشتیبانی از اصول مکاتبات طبقه‌بندی (در سطوح عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به‌کلی سری) و در دسترس نبودن اطلاعات حساس و حیاتی یک سازمان برای عموم کاربران، زیر سیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی را در اتوماسیون اداری و فرآیندهای فراگستر طراحی و پیاده‌سازی نماییم.

در زیر سیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی، بمنظور حفظ اطلاعات، دسترسی به اسناد و مکاتبات سازمان به تفصیل با توجه به جایگاه سازمانی کاربران و سطح محرمانگی منتسب به هر سمت سازمانی قابل تعریف می‌باشد. به‌گونه‌ای که تمام جزئیات تعیین محدودیت‌ها و سطوح دسترسی‌ها نیز برای راهبر سیستم قابل کنترل و پیگیری خواهد بود.

قابلیت‌‌های زیر سیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی

۱ فعالسازی زیرسیستم طبقه‌بندی مکاتبات و تعیین دسترسی‌های راهبری

 

 • فعالسازی زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی در تنظیمات سیستم توسط راهبر سیستم
 • تعریف و احراز هویت راهبر و کاربران در زیرسیستم طبقه‏‌بندی مکاتبات با توکن سخت افزاری رمزنگاری شده
 • فعال سازی ورود دو عامله برای کاربران و راهبران زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی
 • اطلاع به کلیه کاربران از فعال بودن زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی
 • ذخیره اطلاعات تولیدشده توسط راهبر و کاربر طبقه‌بندی به‌صورت رمزنگاری‌شده (Encrypt) در پایگاه داده
 • اعطای مجوز دسترسی به راهبر سیستم برای تعیین سطح طبقه‌بندی به کاربران و درگاه‌های دبیرخانه
 • هشدار به راهبر ارشد سیستم طبقه‌بندی در خصوص تغییر سطح طبقه‌بندی سایر کاربران
 • ارتقا یا کاهش سطح طبقه‌بندی منتسب به کاربر توسط راهبر سیستم و اعمال آن در لحظه

۲ تعیین سطح طبقه‌بندی به‌ازای هر سمت سازمانی

 • تعیین سطوح طبقه‌بندی سایر کاربران توسط راهبر احراز هویت شده
 • تعیین سطح طبقه‌بندی (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه،سری، به‌کلی سری) به ازای هر سمت سازمانی کاربر
 • ویرایش مجوزهای دسترسی به مکاتبات دارای طبقه‌بندی به ازای هر سطح طبقه‌بندی
 • تعیین مجوزهای زیر به ازای هر سطح طبقه‌بندی در هر سمت سازمانی کاربر به تفکیک گزینه‌های (مشاهده اطلاعات و بدنه نامه/ مشاهده پیوستهای نامه/ مشاهده ارجاعات و گردش نامه/ مشاهده رویدادهای نامه/ مشاهده نامه‌های مرتبط نامه/ مشاهده بایگانی های نامه/ مشاهده یادداشت/ جوابیه نامه/ ایجاد نامه/ ارجاع نامه/ امضاء نامه/ ایمیل یا ECE نامه/ فکس نامه/ حذف نامه/ چاپ نامه/ بایگانی نامه)
 • تمایز مکاتبات دارای طبقه‌بندی از سایر نامه‌ها با نشان تگ طبقه‌بندی شده در فهرست نامه‌های کارتابل
 • تعیین زمان مهلت در دسترس‌پذیری نامه دارای طبقه‌بندی بر اساس نوع فوریت نامه درهنگام ایجاد و یا ارجاع نامه
 • امکان ویرایش و تمدید مهلت در دسترس پذیری برای گیرنده نامه توسط کاربر دارای دسترسی
 • عدم امکان مشاهده یا جستجوی مکاتبات طبقه‌بندی شده بعد از اتمام مهلت در دسترس پذیری
 • تعیین مهلت دردسترس پذیری برای هر یک از گیرندگان نامه به صورت جداگانه
 • امکان کنترل مشاهده یا عدم مشاهده پیوستهای نامه‌های دارای طبقه‌بندی در زمان ارجاع
 • امکان کنترل مشاهده یا عدم مشاهده ارجاعات قبلی نامه‌های دارای طبقه‌بندی در زمان ارجاع

۳ تعیین سطح طبقه‌بندی به ازای درگاه‌های دبیرخانه

 • تعیین سطح طبقه‌بندی درگاه‌های دبیرخانه جهت ثبت، دریافت و صدور مکاتبات دارای سطوح طبقه‌بندی (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به‌کلی سری)
 • کنترل مشاهده نامه‌های دارای سطح طبقه‌بندی صرفا در دبیرخانه‌های دارای طبقه بندی
 • جستجوی نامه‌های طبقه بندی شده مطابق با سطح طبقه‌بندی دبیرخانه‌ها
 • ایجاد قالب نامه مجزا برای مکاتبات طبقه‌بندی شده
 • تعریف تگ‌های مرتبط جهت درج سطح طبقه‌بندی نامه‌های در بدنه نامه
 • جستجوی نامه‌های دارای طبقه‌بندی فقط برای کاربران دارای مجوز سطح طبقه‌بندی

۴ تعیین سطح طبقه‌بندی به ازای سازمان‌ها و اشخاص برون سازمانی 

 • تخصیص سطح طبقه‌بندی برای شرکت‌ها و سازمان‌های بیرونی
 • کنترل امکان ایجاد و ارسال نامه‌های دارای طبقه‌بندی حسب سطح طبقه نامه و سازمان مخاطب

۵ تعیین سطح طبقه‌بندی به ازای بایگانی‌های سازمانی 

 • تخصیص سطح طبقه بندی برای پرونده‌های بایگانی سازمانی
 • کنترل بایگانی نامه‌های بر اساس سطح طبقه بندی در پرونده‌های مجاز
 • کنترل مشاهده و دسترسی به نامه‌های بایگانی شده دارای طبقه بندی حسب دسترسی طبقه‌بندی کاربران

تنظیم جلسه دمو و دریافت پیشنهاد قیمت

با تکمیل فرم زیر کارشناسان فراگستر جهت ارائه دموی نرم افزار با شما تماس خواهند گرفت. همچنین از طریق تلفن ۴۲۶۲۳-۰۲۱ داخلی ۱ در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و پنجشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۳ پاسخگوی شما خواهیم بود.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)