زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی

مدیریت آسان و کارای دسترسی کاربران به سطوح طبقه بندی مکاتبات

اسناد و مدارک موجود در یک سازمان یا ارگان دولتی و  مکاتبات اداری آن، اغلب حاوی دستورالعمل و اطلاعاتی است که بعضاً نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و طرح‌ها، رویه‌های کاری، وضعیت نیروها و امکانات سازمانی را منعکس می‌سازند، و افشای عمومی آنها می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی را برای سازمان‌ها و ارگان‌ها در پی داشته باشد.

از طرفی دیگر چون امنیت و تعیین سطح دسترسی افراد بر حسب سمت سازمانی به مکاتبات دارای طبقه‌بندی، در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی یا خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برآن شدیم تا به جهت پشتیبانی از اصول مکاتبات طبقه‌بندی (در سطوح عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به‌کلی سری) و در دسترس نبودن اطلاعات حساس و حیاتی یک سازمان برای عموم کاربران، زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی را در اتوماسیون اداری و فرآیندهای فراگستر طراحی و پیاده‌سازی نماییم.

در زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی، بمنظور حفظ اطلاعات، دسترسی به اسناد و مکاتبات سازمان به تفصیل با توجه به جایگاه سازمانی کاربران و سطح محرمانگی منتسب به هر سمت سازمانی قابل تعریف می‌باشد. به‌گونه‌ای که تمام جزئیات تعیین محدودیت‌ها و سطوح دسترسی‌ها نیز برای راهبر سیستم قابل کنترل و پیگیری خواهد بود.

دموی زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی

این زیرسیستم همراه نرم افزار اتوماسیون اداری ارائه می‌شود و بعد از تکمیل این فرم برای هماهنگی دموی اتوماسیون اداری با شما تماس می‌گیریم.

و یا عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۵۷۳۴۲۲۳۳۴۴ پیامک کنید.

زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی اتوماسیون اداری فراگستر در یک نگاه

زیر سیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی اتوماسیون اداری فراگستر

قابلیت‌‌های زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی

فعالسازی زیرسیستم طبقه‌بندی مکاتبات و تعیین دسترسی‌های راهبری

 • فعالسازی زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی در تنظیمات سیستم توسط راهبر سیستم
 • تعریف و احراز هویت راهبر و کاربران در زیرسیستم طبقه‏‌بندی مکاتبات با توکن سخت افزاری رمزنگاری شده
 • فعال سازی ورود دو عامله برای کاربران و راهبران زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی
 • اطلاع به کلیه کاربران از فعال بودن زیرسیستم مکاتبات دارای طبقه‌بندی
 • ذخیره اطلاعات تولیدشده توسط راهبر و کاربر طبقه‌بندی به‌صورت رمزنگاری‌شده (Encrypt) در پایگاه داده
 • اعطای مجوز دسترسی به راهبر سیستم برای تعیین سطح طبقه‌بندی به کاربران و درگاه‌های دبیرخانه
 • هشدار به راهبر ارشد سیستم طبقه‌بندی در خصوص تغییر سطح طبقه‌بندی سایر کاربران
 • ارتقا یا کاهش سطح طبقه‌بندی منتسب به کاربر توسط راهبر سیستم و اعمال آن در لحظه

تعیین سطح طبقه‌بندی به‌ازای هر سمت سازمانی

 • تعیین سطوح طبقه‌بندی سایر کاربران توسط راهبر احراز هویت شده
 • تعیین سطح طبقه‌بندی (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه،سری، به‌کلی سری) به ازای هر سمت سازمانی کاربر
 • ویرایش مجوزهای دسترسی به مکاتبات دارای طبقه‌بندی به ازای هر سطح طبقه‌بندی
 • تعیین مجوزهای زیر به ازای هر سطح طبقه‌بندی در هر سمت سازمانی کاربر به تفکیک گزینه‌های (مشاهده اطلاعات و بدنه نامه/ مشاهده پیوستهای نامه/ مشاهده ارجاعات و گردش نامه/ مشاهده رویدادهای نامه/ مشاهده نامه‌های مرتبط نامه/ مشاهده بایگانی های نامه/ مشاهده یادداشت/ جوابیه نامه/ ایجاد نامه/ ارجاع نامه/ امضاء نامه/ ایمیل یا ECE نامه/ فکس نامه/ حذف نامه/ چاپ نامه/ بایگانی نامه)
 • تمایز مکاتبات دارای طبقه‌بندی از سایر نامه‌ها با نشان تگ طبقه‌بندی شده در فهرست نامه‌های کارتابل
 • تعیین زمان مهلت در دسترس‌پذیری نامه دارای طبقه‌بندی بر اساس نوع فوریت نامه درهنگام ایجاد و یا ارجاع نامه
 • امکان ویرایش و تمدید مهلت در دسترس پذیری برای گیرنده نامه توسط کاربر دارای دسترسی
 • عدم امکان مشاهده یا جستجوی مکاتبات طبقه‌بندی شده بعد از اتمام مهلت در دسترس پذیری
 • تعیین مهلت دردسترس پذیری برای هر یک از گیرندگان نامه به صورت جداگانه
 • امکان کنترل مشاهده یا عدم مشاهده پیوستهای نامه‌های دارای طبقه‌بندی در زمان ارجاع
 • امکان کنترل مشاهده یا عدم مشاهده ارجاعات قبلی نامه‌های دارای طبقه‌بندی در زمان ارجاع

تعیین سطح طبقه‌بندی به ازای درگاه‌های دبیرخانه

 • تعیین سطح طبقه‌بندی درگاه‌های دبیرخانه جهت ثبت، دریافت و صدور مکاتبات دارای سطوح طبقه‌بندی (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به‌کلی سری)
 • کنترل مشاهده نامه‌های دارای سطح طبقه‌بندی صرفا در دبیرخانه‌های دارای طبقه بندی
 • جستجوی نامه‌های طبقه بندی شده مطابق با سطح طبقه‌بندی دبیرخانه‌ها
 • ایجاد قالب نامه مجزا برای مکاتبات طبقه‌بندی شده
 • تعریف تگ‌های مرتبط جهت درج سطح طبقه‌بندی نامه‌های در بدنه نامه
 • جستجوی نامه‌های دارای طبقه‌بندی فقط برای کاربران دارای مجوز سطح طبقه‌بندی

تعیین سطح طبقه‌بندی به ازای سازمان‌ها و اشخاص برون سازمانی

 • تخصیص سطح طبقه‌بندی برای شرکت‌ها و سازمان‌های بیرونی
 • کنترل امکان ایجاد و ارسال نامه‌های دارای طبقه‌بندی حسب سطح طبقه نامه و سازمان مخاطب

تعیین سطح طبقه‌بندی به ازای بایگانی‌های سازمانی

 • تخصیص سطح طبقه بندی برای پرونده‌های بایگانی سازمانی
 • کنترل بایگانی نامه‌های بر اساس سطح طبقه بندی در پرونده‌های مجاز
 • کنترل مشاهده و دسترسی به نامه‌های بایگانی شده دارای طبقه بندی حسب دسترسی طبقه‌بندی کاربران
به این مطلب امتیاز دهید
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)