خدمات نظارت بر استقرار و آموزش نرم‌افزار

مهمترین خدماتی که در این مرحله ارائه می‌شود:

نظارت بر ورود اطلاعات پایه

پس از گردآوری اطلاعات پایه و اصلی (نظیر: چارت سازمانی و …) توسط نماینده مشتری، نحوه تعریف و ورود صحیح اطلاعات به سیستم بطور کامل توسط کارشناسان فراگستر به مدیر سیستم آموزش داده می‌شود.

آموزش نرم افزار

در این مرحله به تفکیک گروه‌های کاربری، برای راهبران و کاربران معرفی شده از سوی مشتری، کلاسهای آموزشی برگزار می‌شود و طبق سرفصلهای استاندارد، کار با بخشهای مختلف نرم‌افزار آموزش داده می‌‎شود.

نظارت بر استقرار و رفع اشکال

نظارت براستقرار بمعنی نظارت برعملکرد کاربرانِ آموزش دیده شده بمنظور ورود صحیح اطلاعات پایه در سیستم و پاسخگویی و رفع اشکالات کاربری و راهبری آنها و همچنین ارائه آموزش‌های تکمیلی می‌باشد.