درباره مشتریان فراگستر

بیش از ۲۰۰۰ سازمان با گستردگی ۴۵۰،۰۰۰ کاربر تاکنون برای حل چالش‌هایشان به اتوماسیون فراگستر اعتماد کرده‌اند.

درباره فراگستر، بشنوید از زبان بزرگان صنعت کشور

تلاش ما برای حل چالش‌های شماست.

از زبان مشتریان بشنوید….

مشتریان فراگستر

برای کنترل حجم تصویر تمام لوگوهای مشتریان را در تصویر بالا نمایش نداده ایم، و به تمام مشتریان خود افتخار می کنیم.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)