امکانات اصلی مدیریت ارتباطات

اکنون بسیاری از سازمان‌ها دارای سیستم اتوماسیون هستند و افزون بر این تاحدی شبکه ارتباطی بین سازمانها نیز برقرار است اما تاکنون توجه کافی به حوزه ارتباطات بین سازمانی نشده است و آنچه موجود است استاندارد تبادل مکاتبات ECE است که بخش بسیار کمی از نیازمندیهای لازم در این حوزه را پوشش می‌دهد.
هزاران شعبه و مدیریت مستقل فقط در یک پایگاه داده با کیفیت پاسخ‌دهی بی‌نظیر.نگاه یکپارچه به مکاتبات بین سازمانی که از ویژگی‌های مهم سیستم‌های اتوماسیون مدرن است کمک می‌کند تا حجم بسیاری از عملیات ثبت، پیگیری، ارسال یا دریافت مکاتبات اداری بصورت خودکار توسط سیستم اتوماسیون انجام شود و از این رو اثربخشی مناسبی در سازمانها ایجاد نماید.

چارت سازمانی

ویژه سازمانهای بزرگ و هولدینگ

سرویس فکس اتوماسیون اداری

ارسال و دریافت فاکس در اتوماسیون اداری

سرویس ایمیل اتوماسیون اداری

ارسال و دریافت ایمیل در اتوماسیون اداری

پروتکل ارتباطی ECE

ارجاع نامه بین اتوماسیون های اداری دیگر

پروتکل ارتباطی PTP

ارجاع نامه بین سایر اتوماسیون های فراگستر

کارتابل آفلاین

ارسال نامه ها به Outlook

قابلیتهای اتوماسیون فراگستر

رهگیری مکاتبات و فرآیندها باUSSD

در کمتر از ۲۰ دقیقه، دمو ببینید

با تکمیل این فرم، در حداکثر ۲۰ دقیقه، دموی نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب فراگستر را به شما نشان می‌دهیم.

و یا با شماره ۴۲۶۲۳-۰۲۱ تماس بگیرید

و یا عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۵۷۳۴۲۲۳۳۴۴ پیامک کنید.

قابلیتها و زیرسیستم‌های اتوماسیون اداری فراگستر

قابلیت‌های نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر را با افزودن زیرسیستم‌های کسب وکار ها را گسترش دهید

اتوماسیون فراگستر

اتوماسیون پایه

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

به این مطلب امتیاز دهید
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)