تکنولوژی، معماری و زیرساخت فنی

نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر

یکی از نقشهای اصلی واحدهای فناوری اطلاعات، ارائه اطمینان از لحاظ ساختار فنی نرم‌افزار، به سازمانی است که درحال خریداری نرم‌افزار می‌باشد. لذا برای اطمینان‌سازی می‌بایست آنها با مراحل مهندسی تولید نرم‌افزار و معماری و زیرساخت آن آشنا شوند. بنابراین، در این قسمت تلاش نموده‌ایم معماری، زیرساخت و مشخصات فنی سیستم اتوماسیون اداری فراگستر را توصیف نماییم.

با مطالعه این صفحه واحدهای فناوری اطلاعات اطمینان پیدا خواهند کرد سیستم‌های فراگستر به لحاظ مهندسی نرم‌افزار در سطح بالایی قرار گرفته است و با معماری و چگونگی ساخت این سیستم‌ها آشنا شده و میتوانند با اطمینان خاطر آن را در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار دهند.