نرم‌افزار مدیریت کارها و وظایف تیمی

ابزاری برای مدیریت کاراتر پروژه ها، تیم ها و وظایف

نرم‌افزار مدیریت کارهای تیمی یکی از زیرسیستم‌های اصلی نرم‌افزار اتوماسیون اداری  (اتوماسیون کسب و کار) فراگستر است که هدف نهایی مدیریت تیم‌های کاری و همکاری تیمی را در یک محیط کاری مجتمع محقق می‌نماید.

این زیر سیستم در قالب یک محیط یکپارچه با اتوماسیون کسب و کار فراگستر و در قالب یک Scrum Board پیشرفته و منعطف به شما امکان تعریف Taskها و وظایف و همچنین مدیریت سیر تکمیل آنها از زمان تعریف تا انتهای کار را خواهد داد.

از دستاورد‌های استقرار یک زیرساخت نرم‌افزاری مناسب برای تعریف و مدیریت کارها و وظایف تیمی و در سازمان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • سازماندهی منسجم و برقراری تعامل اثربخش میان اعضای تیم‌های کاری
  • پیگیری آسان‌تر و شفاف‌تر کارها و آگاهی از میزان پیشرفت وظایف محول شده به افراد تیم
  • ساده سازی تعامل افراد عضو در تیم‌های کاری با یکدیگر در یک محیط مجتمع
  • مدیریت مناسب منابع، انتقال منابع سازمان و کاهش ریسک انجام صحیح و به موقع کارها
  • جذب آسان افراد جدید به پروژه‌های در دست اجرا و دسترسی ایشان به منابع اطلاعاتی قبلی
  • فراهم آوری امکان دورکاری و مدیریت تیم‌های کاری بصورت غیر مجتمع در یک فضای کاری
نرم‌افزار مدیریت کارها و وظایف تیمی
4.3/5 - (6 امتیاز)
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)