خدمات اتوماسیون اداری و فرایندها

یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشتریان در هنگام بررسی و شناسایی راهکار موردنظر خود در سازمان و انتخاب نرم‌افزار، خدمات پس از فروش و پشتیبانی از راهکارهای پیاده‌سازی شده می‌باشد. به فراخور دانش و تجربیاتمان در اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندها برای گروه‌های مختلف مشتریان و شناخت انواع فرایندهای کسب و کارها در صنایع گوناگون، برای هر دسته از نیازها به راهکارهای متفاوتی دست پیدا کرده‌ایم.

مجموعه راهکارهایی که در بخش خدمات پس از فروش ارائه می‌شوند حاصل بیش از بیست سال تجربه شرکت فراگستر در اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و فرایندهاست که به تدریج اندوخته شده و به یکباره ارائه می‌شوند.

تماس با واحد خدمات پس از فروش

support [at] faragostar.net