بخش‌هایی از فیلم‌های دموی اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

3953 بازدید- 8 مهر 1397

8-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

3169 بازدید- 1 بهمن 1396

9-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

2830 بازدید- 1 بهمن 1396

7-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

2003 بازدید- 27 دی 1396

11-قابلیتهای کارتابل جریان کار اتوماسیون اداری فراگستر

3892 بازدید- 27 دی 1396

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

3784 بازدید- 27 دی 1396

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

2065 بازدید- 26 دی 1396

4-دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

3375 بازدید- 26 دی 1396

3- میزکار وقابلیتهای اصلی آن در اتوماسیون اداری فراگستر

3380 بازدید- 26 دی 1396

2- ده قابلیت برتر نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

4331 بازدید- 25 دی 1396

کارتابل جریان کار در اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

2269 بازدید- 12 مرداد 1396

زیر سیستم ها در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1177 بازدید- 12 مرداد 1396

دموی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

748 بازدید- 4 مرداد 1396

ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1119 بازدید- 31 تیر 1396

دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

840 بازدید- 31 تیر 1396

ارجاع یک نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1470 بازدید- 31 تیر 1396

قابلیتهای برتراتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

581 بازدید- 26 تیر 1396

معرفی میزکار اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1411 بازدید- 26 تیر 1396

ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

1092 بازدید- 13 تیر 1396

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

7289 بازدید- 8 آبان 1395

اگر دیدن این فیلمها کافی نبود، ما میتوانیم در یک جلسه حضوری بطور مفصل قابلیت‌های اتوماسیون فراگستر را برای شما تشریح کنیم.

در کمتر از ۳۰ ثانیه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)