بخش‌هایی از فیلم‌های دموی اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

3784 بازدید- 8 مهر 1397

8-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

3019 بازدید- 1 بهمن 1396

9-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

2742 بازدید- 1 بهمن 1396

7-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

1941 بازدید- 27 دی 1396

11-قابلیتهای کارتابل جریان کار اتوماسیون اداری فراگستر

3597 بازدید- 27 دی 1396

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

3687 بازدید- 27 دی 1396

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

2013 بازدید- 26 دی 1396

4-دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

3147 بازدید- 26 دی 1396

3- میزکار وقابلیتهای اصلی آن در اتوماسیون اداری فراگستر

3341 بازدید- 26 دی 1396

2- ده قابلیت برتر نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

4226 بازدید- 25 دی 1396

کارتابل جریان کار در اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

2247 بازدید- 12 مرداد 1396

زیر سیستم ها در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1140 بازدید- 12 مرداد 1396

دموی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

723 بازدید- 4 مرداد 1396

ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1063 بازدید- 31 تیر 1396

دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

813 بازدید- 31 تیر 1396

ارجاع یک نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1445 بازدید- 31 تیر 1396

قابلیتهای برتراتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

560 بازدید- 26 تیر 1396

معرفی میزکار اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1370 بازدید- 26 تیر 1396

ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

1076 بازدید- 13 تیر 1396

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

7195 بازدید- 8 آبان 1395

اگر دیدن این فیلمها کافی نبود، ما میتوانیم در یک جلسه حضوری بطور مفصل قابلیت‌های اتوماسیون فراگستر را برای شما تشریح کنیم.

در کمتر از ۳۰ ثانیه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم.

دمو ببینید
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)