بخش‌هایی از فیلم‌های دموی اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

3599 بازدید- 8 مهر 1397

8-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

2910 بازدید- 1 بهمن 1396

9-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

2667 بازدید- 1 بهمن 1396

7-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

1865 بازدید- 27 دی 1396

11-قابلیتهای کارتابل جریان کار اتوماسیون اداری فراگستر

3367 بازدید- 27 دی 1396

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

3595 بازدید- 27 دی 1396

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

1979 بازدید- 26 دی 1396

4-دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

2970 بازدید- 26 دی 1396

3- میزکار وقابلیتهای اصلی آن در اتوماسیون اداری فراگستر

3305 بازدید- 26 دی 1396

2- ده قابلیت برتر نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

4126 بازدید- 25 دی 1396

کارتابل جریان کار در اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

2218 بازدید- 12 مرداد 1396

زیر سیستم ها در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1103 بازدید- 12 مرداد 1396

دموی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

694 بازدید- 4 مرداد 1396

ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

898 بازدید- 31 تیر 1396

دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

779 بازدید- 31 تیر 1396

ارجاع یک نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1408 بازدید- 31 تیر 1396

قابلیتهای برتراتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

520 بازدید- 26 تیر 1396

معرفی میزکار اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1112 بازدید- 26 تیر 1396

ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

1050 بازدید- 13 تیر 1396

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

7102 بازدید- 8 آبان 1395

اگر دیدن این فیلمها کافی نبود، ما میتوانیم در یک جلسه حضوری بطور مفصل قابلیت‌های اتوماسیون فراگستر را برای شما تشریح کنیم.

در کمتر از ۳۰ ثانیه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم.

دمو ببینید
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)