فیلم معرفی اتوماسیون اداری

بخش‌هایی از فیلم‌های دموی اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

4596 بازدید- 8 مهر 1397

8-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

3621 بازدید- 1 بهمن 1396

9-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

3086 بازدید- 1 بهمن 1396

7-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

2207 بازدید- 27 دی 1396

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

4135 بازدید- 27 دی 1396

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

2223 بازدید- 26 دی 1396

4-دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

4270 بازدید- 26 دی 1396

3- میزکار وقابلیتهای اصلی آن در اتوماسیون اداری فراگستر

3549 بازدید- 26 دی 1396

2- ده قابلیت برتر نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

4564 بازدید- 25 دی 1396

کارتابل جریان کار در اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

2446 بازدید- 12 مرداد 1396

زیر سیستم ها در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1282 بازدید- 12 مرداد 1396

دموی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

862 بازدید- 4 مرداد 1396

ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1266 بازدید- 31 تیر 1396

دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

932 بازدید- 31 تیر 1396

ارجاع یک نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1665 بازدید- 31 تیر 1396

قابلیتهای برتراتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

685 بازدید- 26 تیر 1396

معرفی میزکار اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1554 بازدید- 26 تیر 1396

ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

1170 بازدید- 13 تیر 1396

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

7632 بازدید- 8 آبان 1395

5/5 - (4 امتیاز)

اگر دیدن این فیلمها کافی نبود، ما میتوانیم در یک جلسه حضوری بطور مفصل قابلیت‌های اتوماسیون فراگستر را برای شما تشریح کنیم.

در کمتر از ۳۰ ثانیه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)