بخش‌هایی از فیلم‌های دموی اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

4281 بازدید- 8 مهر 1397

8-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

3393 بازدید- 1 بهمن 1396

9-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

2951 بازدید- 1 بهمن 1396

7-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

2079 بازدید- 27 دی 1396

11-قابلیتهای کارتابل جریان کار اتوماسیون اداری فراگستر

4295 بازدید- 27 دی 1396

6-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

3922 بازدید- 27 دی 1396

5-ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

2141 بازدید- 26 دی 1396

4-دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

3779 بازدید- 26 دی 1396

3- میزکار وقابلیتهای اصلی آن در اتوماسیون اداری فراگستر

3447 بازدید- 26 دی 1396

2- ده قابلیت برتر نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

4431 بازدید- 25 دی 1396

کارتابل جریان کار در اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

2354 بازدید- 12 مرداد 1396

زیر سیستم ها در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1223 بازدید- 12 مرداد 1396

دموی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر (زیرنویس فارسی)

801 بازدید- 4 مرداد 1396

ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1178 بازدید- 31 تیر 1396

دموی کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

885 بازدید- 31 تیر 1396

ارجاع یک نامه در اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1591 بازدید- 31 تیر 1396

قابلیتهای برتراتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

619 بازدید- 26 تیر 1396

معرفی میزکار اتوماسیون اداری فراگستر(زیرنویس فارسی)

1456 بازدید- 26 تیر 1396

ارجاع نامه و قابلیتهای پیشرفته اتوماسیون فراگستر

1126 بازدید- 13 تیر 1396

10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

7469 بازدید- 8 آبان 1395

5/5 - (4 امتیاز)

اگر دیدن این فیلمها کافی نبود، ما میتوانیم در یک جلسه حضوری بطور مفصل قابلیت‌های اتوماسیون فراگستر را برای شما تشریح کنیم.

در کمتر از ۳۰ ثانیه فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)