قابلیت‌های نرم‌افزار فرم‌ساز مدیریت فرایندهای فراگستر

هر سازمانی علاوه بر مکاتبات، فرم‌هایی دارد که باید بر مبنای فرآیندهای موجود در سازمان به گردش درآید. ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات این فرم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهره‌گیری از نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) در کنار سیستم اتوماسیون اداری، امکان تعریف و طراحی فرم‌ها، مدیریت و کنترل جریان گردش آنها در سازمان، با حداقل دانش برنامه نویسی، بصورت کاملا تحت وب و و بدون نیاز به نصب نرم‌افزار سمت کلاینت به راحتی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

 • دسترسی به کارتابل فرم‌ها از نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر
 • قابلیت طراحی و مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی در محیط گرافیکی و مطابق با استاندارد BPMN2
 • قابلیت طراحی انواع فرم‌های سازمان
 • امکان تعریف فرایندها بصورت نامحدود
 • امکان گروه‌بندی فرآیندها
 • امکان تعریف زیرفرآیند
 • تعریف متغیر برای دریافت اطلاعات در فرم‌ها با پشتیبانی از انواع داده رشته‌ای، عددی، پولی، فایل
 • فراخوانی کاربران و چارت سازمانی تعریف شده در اتوماسیون اداری و تعیین سطح دسترسی آنها به فرایندها
 • امکان تعریف جانشین برای کارتابل مدیریت جریان کار
 • امکان فراخوانی یا درج اطلاعات در سایر پایگاه داده‌ها از طریق فراخوانی وب سرویس
 • قابلیت تعریف انواع شرط‌ها، انتساب‌ها در مدل فرایند
 • قابلیت پشتیبانی از JavaScript برای برنامه‌نویسی‌های پیشرفته
 • امکان بارگذاری و استفاده از کتابخانه‌های JavaScript در فرم‌ها
 • پشتیبانی از Sub-forms درون یک فرم
 • امکان شروع خودکار فرایند براساس زمانبندی تعیین شده درTimer
 • قابلیت Import و Export کردن فرم‌ها
 • قابلیت Import و Export کردن فرایندها
 • امکان یکپارچگی کاربران با LDAP و Active Directory از طریق اتوماسیون اداری
 • پشتیبانی از زبان فارسی و تقویم فارسی در طراحی فرایند