زیرسیستم چند سازمانی (هولدینگ) فراگستر

قابلیت چند ساختاری، برقراری ارتباط و ارجاع مکاتبات بین سازمانی در نرم‌‌افزار اتوماسیون اداری و فرآیندهای فراگستر، را در مجموعه‌‌های دارای هولدینگ و زیرمجموعه فراهم می‌کند.

قابلیت‌های زیرسیستم چندسازمانی (هولدینگ)

  • امکان تعریف درختواره سازمان‌های مرتبط (عضو هولدینگ)
  • امکان تعریف نوع سازمان و اعمال دسترسی جهت ارسال و دریافت مکاتبات بین سازمانها
  • امکان تعریف چارت سازمانی به ازای هر سازمان
  • امکان تعریف درگاه‌های دبیرخانه‌های متعدد به ازای هر سازمان
  • امکان تعریف قالب‌های نامه به ازای هر سازمان
  • امکان تعریف قالب نامه دو امضاء بین سازمانی
  • امکان تعریف ارجاع خاص بین سازمانی
  • امکان تعریف راهبر برای هر سازمان جهت تعریف (چارت، کاربران، دبیرخانه، قالب نامه و بایگانی) و اعمال دسترسی برروی آنها
  • امکان مشاهده ارجاعات نامه‌های بین سازمانی

قابلیتی کاربردی بمنظور ارتباط سریع و آسان برای سازمان‌های بزرگ دارای زیرمجموعه و شرکت‌های هولدینگ