چند سازمانی در نرم افزار اتوماسیون اداری

قابلیتی برای سازمانهای بزرگ دارای زیرمجموعه و هلدینگ

بسیاری از سازمان‌ها دولتی و غیر دولتی که دارای ساختار چند سازمانی (هولدینگ) می‌باشند نیازمند اجرای قوانین کسب و کار خود در چرخه گردش و پیگیری مکاتبات در سازمان‌های تشکیل دهنده هولدینگ می‌باشند و ضروری است که سامانه اتوماسیون دارای قابلیت‌های پوشش دهنده این قوانین کسب و کاری باشد.

در صورت عدم پشتیبانی از ساختار چند سازمانی در اتوماسیون، سازمان ها مجبور به تفکیک سازمان های عضو هولدینگ در سطح درختواره چارت سازمانی واحد بوده و در عمل پاسخی برای بسیاری از نیاز های مطروحه در این حوزه وجود نخواهدداشت.

آشنایی با مفهوم چندسازمانی در اتوماسیون اداری فراگستر در یک نگاه

قابلیت چندسازمانی در اتوماسیون اداری

امکانات چندسازمانی

  • امکان تعریف درختواره سازمان‌های مرتبط (عضو هلدینگ)
  • امکان تعریف نوع سازمان و اعمال دسترسی جهت ارسال و دریافت مکاتبات بین سازمانها
  • امکان تعریف چارت سازمانی به ازای هر سازمان
  • امکان تعریف درگاه‌های دبیرخانه‌های متعدد به ازای هر سازمان
  • امکان تعریف قالب‌های نامه به ازای هر سازمان
  • امکان تعریف قالب نامه دو امضاء بین سازمانی
  • امکان تعریف ارجاع خاص بین سازمانی
  • امکان تعریف راهبر برای هر سازمان جهت تعریف (چارت، کاربران، دبیرخانه، قالب نامه و بایگانی) و اعمال دسترسی برروی آنها
  • امکان مشاهده ارجاعات نامه‌های بین سازمانی
  • امکان تعیین دسترسی به دبیرخانه سازمان‌های عضو یک ساختار چند سازمانی

دموی چندسازمانی

این زیرسیستم همراه نرم افزار اتوماسیون اداری ارائه می‌شود و بعد از تکمیل این فرم برای هماهنگی دموی اتوماسیون اداری با شما تماس می‌گیریم.

و یا عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۵۷۳۴۲۲۳۳۴۴ پیامک کنید.

تصاویری از محیط کاربری سامانه تبادل فایل فراگستر

4.5/5 - (2 امتیاز)
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)